Posługa lektorów i kantorów w parafii św. Izydora Oracza

Posługa lektorów i kantorów w parafii św. Izydora Oracza

Godzina 8.00

I

niedziela miesiąca

II

niedziela miesiąca

III

niedziela miesiąca

IV

niedziela miesiąca

V

niedziela miesiąca, uroczystości

i święta

I czytanie

Małgorzata Szyszka/

Anna Szyszka

Iwona Wojtasik

Daniel Baran

Anna Szyszka

Gabriela Posłowska

Psalm

Anna Posłowska

Marzena Wiącek

Aleksandra Tetelewska

Maria Bocheńska

Dariusz Domagała

II czytanie

Joanna Cieślak?

Ilona Kundera

Karina Woś

Wiktoria Pietrzyk

Marek Cieślak

Marcin Szewczyk

Modlitwa wiernych

Marcin Szewczyk

Kacper Baran

Dominik

Domagała

Weronika Cieślak

Tomasz Orkisz

Śpiew pieśni

Małgorzata Ziętek

Marzena Wiącek

Krystyna Grzanka

Elżbieta Bocheńska

Dariusz Domagała

Godzina 11.00

I

niedziela miesiąca

II

niedziela miesiąca

III

niedziela miesiąca

IV

niedziela miesiąca

V

niedziela miesiąca, uroczystości

i święta

Koronka do Miłosierdzia Bożego

Izydorki

Wspólnota „Płomień miłosierdzia”

Izydorki

Izydorki

Aleksandra Tetelewska

Części stałe

Justyna Głogowska

Dariusz Orkisz

Dariusz Domagała

Izydorki

Aleksandra Tetelewska

I czytanie

Marcin Łysak

Agnieszka Domagała /

Agnieszka Dymińska

Marek Wrona

Klaudia Wawrzycka

Magdalena Posłowska

Psalm

Justyna Głogowska

Dariusz Orkisz

Dariusz Domagała

Izydorki

Aleksandra Tetelewska

II czytanie

Kamil Sobieraj

Kinga Salwa/

Jakub Głogowski

Dominika Skowron

Karolina Lis

Magdalena Stokowiec

Modlitwa wiernych

Klaudia Wawrzycka

Tomasz Orkisz

Marcin

Łysak

Natalia Szczepaniak

Magdalena Stokowiec

Śpiew pieśni

Justyna Głogowska

Dariusz Orkisz

Dariusz Domagała

Izydorki

Aleksandra Tetelewska

Wystawienie

Justyna Głogowska

Xxxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

Godzina 16.00

I

niedziela miesiąca

II

niedziela miesiąca

III

niedziela miesiąca

IV

niedziela miesiąca

V

niedziela miesiąca, uroczystości

i święta

Koronka do Miłosierdzia Bożego

Aleksandra Zawadzka

Izydorki

Kamila Wiącek

Dariusz Domagała

Izydorki

I czytanie

Ewelina Zawadzka

Weronika Broniś

Michalina Mikołajczyk /

Joanna Posłowska

Karina Woś

Małgorzata Szyszka

Psalm

Ewa Posłowska

Izydorki

Kamila Wiącek

Aleksandra Łysak

Izydorki

II czytanie

Kacper

Baran

Wiktoria Pietrzyk

Tomasz Orkisz

/

Jakub Głogowski

Marzena Wojewódzka

Klaudia Wawrzycka/

Artur Duda

Modlitwa wiernych

Aleksandra Zawadzka

Gabriela Głogowska

Tomasz Orkisz

Jakub Głogowski

Dominik

Domagała

Śpiew pieśni

Ewa Posłowska

Izydorki

Kamila Wiącek

Dariusz Domagała

Izydorki