Lektorzy i kantorzy parafii św. Izydora Kielce

Agnieszka Błaszczyk Kamila Wiącek
Agnieszka Domagała Karina Woś
Agnieszka Dymińska Karolina Lis
Aleksandra Dziubek Katarzyna Klimczak
Aleksandra Łysak Katarzyna Łysak
Aleksandra Tetelewska Katarzyna Snochowska
Aleksandra Zawadzka Katarzyna Stąpór
Anita Lurzyńska Kinga Salwa
Anna Posłowska Klaudia Szewczyk
Anna Szyszka Klaudia Wawrzycka
Artur Duda Krystyna Grzanka
Barbara Kowal Magdalena Posłowska
Damian Sikorski Magdalena Stokowiec
Daniel Baran Małgorzata Szyszka
Dariusz Domagała Małgorzata Ziętek
Dariusz Orkisz Marcin Łysak
Dominik Domagała Marcin Szewczyk
Dominika Skowron Marek Cieślak
Elżbieta Bocheńska Marek Wrona
Ewa Posłowska Maria Bocheńska
Ewelina Janaszek Marzena Wiącek
Ewelina Łysak Marzena Wojewódzka
Ewelina Zawadzka Mateusz Janaszek
Gabriela Głogowska Mateusz Klimczak
Gabriela Posłowska Michalina Mikołajczyk
Ilona Kundera Michał Łysak
Iwona Wojtasik Milena Śrębowata
Jakub Głogowski Monika Sobczyk
Jakub Głogowski Natalia Szczepaniak
Joanna Cieślak Tomasz Orkisz
Joanna Orkisz Weronika Broniś
Joanna Posłowska Weronika Cieślak
Justyna Głogowska Wiktoria Pietrzyk
Kacper Baran