Grupa duchowa wspierająca Pielgrzymkę Kielecką 2015

L.p. Imię i nazwisko
1. Ks. Adam Perz
2. Krystyna Grzanka
3. Elżbieta Bocheńska
4. Halina Tetelewska
5. Daniela Piłat
6. Teresa Posłowska
7. Krystyna Kopeć
8. Zdzisław Stąpór
9. Danuta Stąpór
10. Janina Cicha
11. Halina Augustowska
12. Cecylia Zawadzka
13. Sabina Janaszek
14. Anna Wawrzycka
15. Jolanta Łysak
16. Dariusz Domagała
17. Renata Matys
18. Danuta Żuchowska
19. Barbara Stefańska
20. Grażyna Stokowiec
21. Helena Lutwin
22. Helena Wojewódzka
23. Janina Perz